Ludzie ćwiczący na piłkach fitness

/ Fitness i siłownia

Cennik

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek 8.00-22.00

sobota - niedziela 10.00-20.00

Cennik fitness i siłowni

KARNET OPEN

Bez ograniczeń

150PLN

Karnet jest ważny 30 dni od dnia zakupu.

Korzystanie z siłowni oraz wszystkich rodzajów zajęć fitness.

Karnet dla osób fizycznych od 14 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie.

KARNET OPEN KW, KR

Bez ograniczeń

120PLN

Karnet ważny 30 dni od dnia zakupu.

Korzystanie z siłowni oraz wszystkich rodzajów zajęć fitness.

Karnet dla osób fizycznych od 14 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej i które jednocześnie posiadają Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka.

KARNET 10 WEJŚĆ

Bez ograniczeń

130PLN

Karnet ważny przez 60 dni od dnia zakupu

Korzystanie z siłowni oraz wszystkich rodzajów zajęć fitness.

Karnet dla osób fizycznych od 14 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie

KARNET 10 WEJŚĆ KW, KR

10 wejść bez ograniczenia czasowego

104PLN

Karnet jest ważny 60 dni od dnia zakupu

Karnet obejmuje korzystanie z urządzeń siłowni oraz wszystkie rodzaje zajęć fitness.

Karnet jest dla osób fizycznych od 14 roku życia, które posiadają Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka

BILET JEDNORAZOWY ONLINE KW, KR

zajęcia 60 min.

5,60PLN

Karnet dla osób fizycznych od 14 roku życia i posiadających jednocześnie Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka

BILET NORMALNY

1 wejście bez ograniczenia czasowego

30PLN

Wejście ważne w dniu zakupu

Korzystanie z siłowni oraz wszystkich rodzajów zajęć fitness

Wejście dla osoby fizycznej od 14 roku życia, która nie prowadzi działalności gospodarczej na obiekcie.

BILET NORMALNY KW, KR

1 wejście bez ograniczenia czasowego

24PLN

Wejście ważne w dniu zakupu

Korzystanie z siłowni oraz wszystkich rodzajów zajęć fitness

Wejście dla osób fizycznych od 14 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie oraz posiadają Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka

BILET ULGOWY

18PLN

1 wejście bez ograniczenia czasowego

Korzystanie z siłowni oraz wszystkich rodzajów zajęć w dni powszednie.

Młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.

Emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.

Dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział. pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), w szczególności dział. w obszarze sportu i rekreacji.

BILET ULGOWY KMW

1 wejście bez ograniczenia czasowego

14,40PLN

Korzystanie z siłowni oraz wszystkich rodzajów zajęć w dni powszednie.

Młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.

Emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.

Dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział. pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), w szczególności dział. w obszarze sportu i rekreacji.

BILET JEDNORAZOWY "AKTYWNY SENIOR"

1 wejście bez ograniczenia czasowego

10PLN

Bilet ważny w dniu zakupu

Bilet obejmuje korzystanie z siłowni do godziny 17.00 oraz z zajęć "Aktywnego Seniora".

Emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.

BILET JEDNORAZOWY "AKTYWNY SENIOR" KW

1 wejście bez ograniczenia czasowego

8PLN

ważny 30 dni od daty zakupu

Bilet obejmuje korzystanie z siłowni do godziny 17.00 oraz z zajęć "Aktywnego Seniora".

Emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki oraz dodatkowo posiadające Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka.

KARNET "AKTYWNY SENIOR" - 4 WEJŚCIA

4 wejścia bez ograniczenia czasowego

39PLN

Karnet jest ważny 30 dni od dnia zakupu.

Bilet obejmuje korzystanie z siłowni do godziny 17.00 oraz z zajęć "Aktywnego Seniora".

Emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.

KARNET "AKTYWNY SENIOR" KW - 4 WEJŚCIA KW

4 wejścia bez ograniczenia czasowego

31,20PLN

Karnet jest ważny przez 30 dni od dnia zakupu.

Karnet obejmuje korzystanie z siłowni do godziny 17.00 oraz z zajęć "Aktywnego Seniora"

Emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki oraz dodatkowo posiadających Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka.

KARNET "AKTYWNY SENIOR" - 8 WEJŚĆ

8 wejść bez ograniczenia czasowego

70PLN

Karnet jest ważny 60 dni od dnia zakupu

Karnet obejmuje korzystanie z siłowni do godziny 17.00 oraz z zajęć "Aktywnego Seniora".

Emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki.

KARNET "AKTYWNY SENIOR"KW - 8 WEJŚĆ KW

8 wejść bez ograniczenia czasowego

56PLN

Karnet jest ważny 60 dni od dnia zakupu

Karnet obejmuje korzystanie z siłowni do godziny 17.00 oraz z zajęć "Aktywnego Seniora".

Emeryci, renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki oraz dodatkowo posiadających Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka.

BILET WETERAN

Bez ograniczeń

0PLN

Korzystanie z siłowni

Bilet dla osób fizycznych posiadających status weterana, za okazaniem odpowiedniego dokumentu uprawniającego do darmowego wejścia.

KARNET FITNESS ONLINE

Bez ograniczeń

60PLN

Karnet ważny 30 dni od zakupu

Korzystanie z wszystkich zajęć online.

Karnet dotyczy wszystkich osób fizycznych od 14 roku życia.

KARNET FITNESS ONLINE KW

Bez ograniczeń

48PLN

Karnet ważny 30 dni od zakupu.

Korzystanie ze wszystkich zajęć online.

Karnet dla osób fizycznych od 14 roku życia oraz posiadających Kartę warszawianki i Kartę warszawiaka.

BILET JEDNORAZOWY ONLINE

Zajęcia 60 min.

7PLN

Bilet uprawnia do korzystania z dowolnego zajęcia online

Bilet jest dla osób fizycznych od 14 roku życia.

Rezerwacje w OSiR Wawer teraz dostępne są przez Internet

Zarezerwuj

Nasz system umożliwia rezerwację zapisów na zajęcia fitness oraz rezerwację terminów na grę na kortach do squasha. Udostępnia także możliwość płatności za wykonane rezerwacje on-line. Zaoszczędź swój czas i skorzystaj z wygodnych rozwiązań. Serdecznie zapraszamy!

Powrót na górę