ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2019 Pływalni ?Anin? Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawa w Dzielnicy Wawer


Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb obiektu pływalni OSIR Warszawa Wawer przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

 - odpowiedź na zapytanie

 - informacja z otwarcia ofert


Dostawa środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz środków do pomiaru parametrów wody basenowej dla pływalni krytej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie


Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

informacja z otwarcia ofert - 


Ochrona osób i mienia w obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Starego Doktora 1 i Pływalni Anin przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

 - odpowiedź na pytanie z dnia 24.10.2018

 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 /  - informacja o poprawie omyłek rachunkowych 


Zakup i dostawa baterii Delabie TEMPOMIX oraz wylewek STERN


Zakup i dostawa desek drewnianych przeznaczonych do modernizacji sauny


Budowa kabiny sauny suchej wraz z wyposażeniem


Remont kabiny sauny parowej wraz z wyposażeniem dla Zamawiającego - Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna 22


Wykonanie usługi czyszczenia i konserwacji nawierzchni należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer.


PLAN POSTĘPOWAŃ 2018 ROKU


Serwis i konserwacja klimatyzatorów oraz konserwacja central wentylacyjnych przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie.


Ogłoszenie o konkursie na najem lokalu użytkowego


Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie.

 - odp. na pytanie nr. 1

 - informacja z otwarcia ofert

- oświadczenie o grupie kapitałowej - wzór

 - wezwanie do uzupełnienia

 - zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty (2)

- ogłoszenie 


Dostawa środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz środków do pomiaru parametrów wody basenowej dla pływalni krytej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie


Ochrona osób i mienia w obiekcie rekreacyjno- sportowym przy ul. Starego Doktora 1 i Pływalni Anin przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

 - odpowiedź na pytanie nr. 1

 - oswiadczenie o grupie kapitalowej - wzór

 - informacja z otwarcia ofert


Dostawa i montaż sprzętu cardio w strefie fitness w budynku pływalni przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie


Remont chodników-powierzchnia około 100,00 m2


Ogłoszenie o konkursie na najem rolby (maszyna do obróbki powierzchni lodu)


Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer

- odp. na pytanie nr.1

- informacja z otwarcia ofert


Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb obiektu pływalni OSIR Warszawa Wawer przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

 - odpowiedź na Pytanie nr.1 

 - odpowiedź na Pytanie nr. 2 

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dostawa, montaż i wymiana sprzętu cardio w strefie fitness w budynku pływalni przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska.

OSIR/10/2017

*oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

*informacja z otwarcia ofert 


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czyszczenia i konserwacji boisk należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w dzielnicy Wawer.


Remont chodników-powierzchnia około 300,00 m2


Instalacja słupa oświetleniowego z dwoma lampami typu LED


Zapytanie ofertowe/ Materiały hydrauliczne


Wykonanie malowania pomieszczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Wawer przy ul. V Poprzecznej 22, 04-611 Warszawa.


Zakup i dostawę desek drewnianych przeznaczonych do modernizacji sauny


Przegląd central wentylacyjnych przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie.


Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

  <-- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 <-- INFORMACJE Z OTWARCIA KOPERT

 <-- Oświadczenie o grupie kapitałowej


Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie (2)

 <-- ogłoszenie o zamówieniu BZP

 <-- Komunikat 1
 <-- informacje z optwarcia kopert.

Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

 <-- OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU

 <-- komunikat 1

 <-- informacje z otwarcia ofert

 <-- informacja o unieważnieniu postępowania


Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb pływalni krytej przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

<-- ogłoszenie

 <-- komunikat 1

 <-- informacja z otwarcia kopert


Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Dzielnicy Wawer

  <-- ogłoszenie

 <-- informacje z otwarcia kopert

 <-- informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona osób i mienia w obiekcie rekreacyjno- sportowym przy ul. Starego Doktora 1 i Pływalni Anin przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

 <-- Komunikat 1

 <--Tabela słuzby ochronnej - zamienmy

<-- Formularz cenowy - zamienny

 <-- opis przedmiotu zamówienia - zamienny

 <--- zbiorcze zestawienie ofert


Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w Dzielnicy Wawer zaprasza do składania ofert na wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawa w Dzielnicy Wawer pływalni ANIN.

<-- ZAPYTANIE OFERTOWE

 <-- ZAŁĄCZNIK 2, HARMONAGRAM BADAŃ WODY

 <-- UMOWA


Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora 1 - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej

Ogłoszenie o zamówieniu 

Komunikat 1. 

ZAMIENNY FORMULARZ OFERTOWY 

Komunikat 2. 

Zbiorcze zestawienie ofert - 


Konkurs ofert NR 4 na "Prowadzenie indywidualnej nauki i doskonalenia pływania"


Konkurs ofert NR 3 na "Prowadzenie indywidualnej nauki i doskonalenia pływania"


Konkurs ofert NR 2 na "Prowadzenie indywidualnej nauki i doskonalenia pływania"


Konkurs ofert NR 1 na "Prowadzenie indywidualnej nauki i doskonalenia pływania"


*POWTÓRKA* Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora 1 - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska sportowego - POWTÓRKA

Komunikat 1 -

Komunikat 2 -

Formularz ofertowy (zamienny) -


Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora 1 - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska sportowego

 

Specyfikacja

 

AKTUALIZACJA! (04.07.2016)

Komunikat. 

Opis przedmiotu.

Przedmiar robót.

Formularz oferty.

Formularz kosztorysu ofetowego.

Specyfikacja techniczna. 

 

Komunikat 2. 


Zapytanie ofertowe: Zjeżdżalnia wodna przy Pływalni ANIN.

1. 

2. - zapytanie


Zapytanie o cenę: Żarniki lamp UV dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer

 

Zapytanie o cenę  


Zapytanie o cenę: Wodny plac zabaw "WIBIT" Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe 

Specyfikacja "WIBIT" 


Zapytanie o cenę: Środki chemiczne do badania i uzdatniania wody w basenach Pływalni Anin Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer.

 

Prośba o ofertę 

Formularz ofertowy 

Formularz cenowy ofert na chemie 


Ogłoszenie o zamówieniu -Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

 

Potwierdzenie ogłoszenia 331772-2015 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.12.2015r. 

Komunikat z dn. 14.12.2015r.  - odpowiedzi na pytania 


Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona osób i mienia w obiekcie rekreacyjno- sportowym przy ul. Starego Doktora 1 i Pływalni Anin przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

 

Potwierdzenie ogłoszenia 331752-2015 


Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb pływalni krytej przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie

 

Potwierdzenie ogłoszenia  310244 - 2015 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  


Ogłoszenie o zamówieniu - Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Wawer

 

Potwierdzenie ogłoszenia  310290 - 2015 


Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona osób i mienia w obiekcie rekreacyjno- sportowym przy ul. Starego Doktora 1 i Pływalni Anin przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie - unieważniony

 

Potwierdzenie ogłoszenia 308180 - 2015 


Ogłoszenie o zamówieniu -Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie pływalni z zespołem fitness oraz zadaszonego skateparku/lodowiska przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie - unieważniony

 

Potwierdzenie ogłoszenia nr 308258 - 2015 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 308258 - 2015