Nie ma wątpliwości - była potrzebna

 


Kurier Wawerski nr 21/162 - 1-16 listopada 2014r. 

Powrót